เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ผลงานทางวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ผลงานทางวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ผลงานทางวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ผลงานทางวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการสอน พุทธประวัติ แสนง่านผ่าน Timeline ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา จัดทำโดยคุณครู ณัฐวุฒิ ใจแน่น

ภาพตัวอย่างผลงานวิจัย

เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ผลงานทางวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ผลงานทางวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ผลงานทางวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดเข้าเครื่องก่อนแก้ไขนะครับ โดย คลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณ คุณครู ณัฐวุฒิ ใจแน่น โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: