ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 20 ข้อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เพื่อรับมอบเกียรติบัตรออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: