แบบทดสอบออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตร เรื่อง “วันไหว้ครู” ประจำปี 2567 จัดทำโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตร เรื่อง “วันไหว้ครู” ประจำปี 2567 จัดทำโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตร เรื่อง “วันไหว้ครู” ประจำปี 2567 จัดทำโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันไหว้ครู” ประจำปี 2567 จัดทำโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เนื่องในวันสำคัญของไทย การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย “วันไหว้ครู” ประจำปี 2567

วันไหว้ครู 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว สำหรับ วันไหว้ครู หรือ พิธีไหว้ครู เป็นการจัดพิธีเพื่อแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง มักจะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสบดีแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษานั้น ๆ ให้เป็นวันไหว้ครู ซึ่งตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะกำหนดให้พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ส่วนจะเป็นพฤหัสบดีที่เท่าไรของเดือนก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละสถาบันไม่มีข้อจำกัด

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

**วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครู ผู้เสียสละและให้ความรู้การศึกษากับศิษย์
3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย

*** ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ ***

ที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ครูมาแล้ว รวบรวมแบบทดสอบออนไลน์ แบบวัดความรู้ จากหน่วยงานต่างๆทางการศึกษา แบบทดสอบออนไลน์ที่ทำแล้วได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไป แบบทดสอบเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาหรือวันสำคัญอื่นๆ รวมถึงอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับนักเรียน คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป >> รวมแบบทดสอบออนไลน์โดยครูมาแล้ว คลิกที่นี่

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: