ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแรงงาน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแรงงาน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแรงงาน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแรงงาน โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 75% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแรงงาน

คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนและส่งเสริมการอ่านพัฒนาความรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ที่สนใจ เรื่องวันแรงงานแห่งชาติ … ผู้ทำแบบทดสอบผ่านการทดสอบมากกว่า 75 % (9 ข้อ) ในจำนวนแบบทดสอบ 12 ข้อ จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้ ***กรุณาตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง ***

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: