แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันแม่ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันแม่ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันแม่ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันแม่ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันแม่ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมวันแม่ แบบทดสอบความรู้ “ตามรอยพรรณไม้พระนามาภิไธยสิริกิติ์”
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 12 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

**ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรส่งทางอีเมล์

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: