ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยระบบออนไลน์ โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร” อำเภอบางสะพาน

เกณฑ์การผ่าน 70% (14/20 ข้อ) ได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: