แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน โดย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน โดย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน โดย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ผ่านเกณฑ์ 60% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน โดย โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน โดย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

คำชี้เแจง การทำแบบทดสอบออนไลน์ มีทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : กรอกอีเมล
ส่วนที่ 2 : คลังความรู้
ส่วนที่ 3 : กรอกข้อมูลส่วนตัว
ส่วนที่ 4 : แบบทดสอบ
ส่วนที่ 5 : แบบประเมินความพึงพอใจ
หมายเหตุ
– กรอกอีเมลให้ถูกต้อง เพื่อการจัดส่งเกียรติบัตรไม่เกิดข้อผิดพลาด
– คะแนนแบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ 60% ได้เกียรติบัตร
– เกียรติบัตรจะส่งไปในอีเมลที่กรอกไว้ ถ้าไม่พบ เข้าไปดูที่จดหมายขยะ
– พิมพ์ชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากชื่อจะไปปรากฎในเกียรติบัตร
(คำนำหน้า : นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง)

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำที่ Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: