แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางแพ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางแพ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางแพ

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางแพ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางแพ

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: