แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทยาคม

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แจ้งมาเพื่อทราบ : การออกเกียรติบัตรรับรองจะออกให้ท่านที่ระบุ ชื่อ-สกุล ถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

ในกรณีระบุ
1.ชื่อเล่นไม่ได้
2.ชื่อนามปากกาไม่ได้
3.มีแต่ชื่อไม่มีสกุลไม่ได้
4.ชื่ออื่น ๆ ที่ไม่เป็นทางการไม่ได้
ทางเราจะถือว่าท่านเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ประสงค์รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

หากผ่านเกณฑ์ 80 % รอรับเกียรติบัตรได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิกที่นี่

หาเกียรติบัตรไม่เจอแจ้ง ชื่อ-สกุล ไปที่ Inbox www.facebook.com/MBU.KBC.Kalasin

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: