ขอเชิญ เข้าชมนิทรรศการ ๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร พร้อมทำแบบทดสอบความรู้ รับเกียรติบัตร

ขอเชิญ เข้าชมนิทรรศการ ๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร พร้อมทำแบบทดสอบความรู้ รับเกียรติบัตร

ขอเชิญ เข้าชมนิทรรศการ ๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร พร้อมทำแบบทดสอบความรู้ รับเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ขอเชิญ เข้าชมนิทรรศการ ๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร พร้อมทำแบบทดสอบความรู้ รับเกียรติบัตร โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จสำหรับเด็กปฐมวัย

คำชี้แจง

ขอเชิญ ประชาชนทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รูปแบบออนไลน์ และทำแบบประเมินความรู้หลังชมนิทรรศการเพื่อรับวุฒิบัตร เนื่องในสัปดาห์นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 19 พฤษภาคม วันอาภากร ประจำปี 2564 มีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ดังนี้

เข้าชมนิทรรศการและทำแบบประเมินความรู้หลังชมนิทรรศการฯได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
– รองรับทั้งระบบได้วันละ 1,500 อีเมล (หากเกินโควตา จะสามารถทำได้ในวันถัดไป)
– ใช้อีเมลของ Gmail เท่านั้น
– เกณฑ์การรับวุฒิบัตรต้องมีคะแนนการประเมินความรู้หลังชมนิทรรศการ 70% ขึ้นไป (21/30 คะแนน)
– รับวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้หลังชมนิทรรศการฯ รับรองโดยคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ทันทีทางอีเมล

***หากพบปัญหา หรือไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เข้าชมนิทรรศการ และทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: