แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี

คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน และให้ความรู้ ในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำแบบทดสอบได้เกิน 80 % รับเกียรติบัตรทาง E-mail **กรุณาใช้ G mail ในการทำแบบทดสอบ สงวนสิทธิ์ในการทำ 1 เมล์ต่อการทำแบบทดสอบ 1 ครั้ง กรุณากรอก E- mail ให้ถูกต้องเพื่อการส่งกลับเกียรติบัตร จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอเมืองชลบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***หากไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อผู้จัดทำที่ Facebook ห้องสมุดประชาชน จังหวัดชลบุรี

ความรู้วันสุนทรภู่

ความรู้วันต่อต้านอาเสพติดโลก

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ชมนิทรรศการออนไลน์

เครดิตภาพ Website NNT

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: