แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่ โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง  วันสุนทรภู่ โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่ โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่ โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์ 70% ได้รับเกียรติบัตรทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์  เรื่อง วันสุนทรภู่ โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แบบทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม“วันสุนทรภู่”  ประจำปี พ.ศ. 2565
“วิถีไทย วิถีใหม่ New Normal” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
     1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย
     2) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
     3) เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
     ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70% (14 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้ จำกัดผู้ทำแบบทดสอบ คนละ 1 อีเมล เท่านั้น
     ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ
     ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อแนะนำก่อนการทำแบบทดสอบ (ป้องกันกรณีทำแบบทดสอบแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร) ดังนี้
     1. ตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail
     2. แบบทดสอบมี 20 ข้อ 20 คะแนน และต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
     3. ตรวจเช็กใน E-mail ที่ท่านกรอกลงทะเบียนไว้ ก่อนทำแบบทดสอบ

เกณฑ์การได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
     ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป (14 ข้อ) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้
(จัดโดย ชมรมวรรณศิลป์สร้างสรรค์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัด สาขาวิชาภาษาไทย ครุศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: