แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2565 (World Environment Day 2022) ภายใต้คำขวัญ Only One Earth “เพราะโลกนี้ มีเพียงใบเดียว” กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ ทำแบบทดสอบ เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 ทำผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรค่ะ

เริ่มทำแบบทดสอบได้ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 (เริ่มทำได้ตั้งแต่เวลา 00:01 – 23:59 น.)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่ : shorturl.at/nJSTX (ต้องมีบัญชี Google) * เกียรติบัตรจะไม่ส่งทาง e-mail *

หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Kunkru Suea

เริ่มทำแบบทดสอบได้ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 (เริ่มทำได้ตั้งแต่เวลา 00:01 – 23:59 น.)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่ : shorturl.at/nJSTX (ต้องมีบัญชี Google) * เกียรติบัตรจะไม่ส่งทาง e-mail *

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: