แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนตาล

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนตาล ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิงก์ทำแบบทดสอบด้านล่าง

แบบทดสอบชุดนี้ จัดทำขึ้นโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนตาล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขุนตาล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย แบบทดสอบมีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ใบความรู้และแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

ทั้งนี้หากผู้ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 (ผ่าน 12 ข้อขึ้นไป)ถือว่าผ่านเกณฑ์ และได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ* แบบทดสอบออนไลน์จะส่งเกียรติบัตรได้จำกัด 60  ครั้งต่อวัน 

หากไม่ได้รับเกียรติบัตร กรุณาทำแบบทดสอบอีกครั้งในวันถัดไป หรือติดต่อทางเฟซบุ๊ก ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  (https://www.facebook.com/khuntanpubliclibrary)

ติดต่อผู้จัดทำ ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: