แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิงก์ทำแบบทดสอบด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ใบความรู้ 

ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้วันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย

*** ทำคะแนนได้ 70%  ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ ***

จัดทำโดย  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 

ติดต่อผู้จัดทำ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: