แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564 จำนวน 5 ชุด โดยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564 จำนวน 5 ชุด โดยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564 จำนวน 5 ชุด โดยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564 จำนวน 5 ชุด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2564

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียน บุคลากรภายในและภายนอก ร่วมกิจกรรมการทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2564 หากหากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

รายละเอียดเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ในแต่ละแบบทดสอบ

ชื่อเกียรติบัตรลิ้งก์เข้าทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์เข้าทำแบบทดสอบที่นี่
แบบทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ ม.ต้นเข้าทำแบบทดสอบที่นี่
แบบทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ ม.ปลายเข้าทำแบบทดสอบที่นี่
แบบทดสอบความรู้เทคโนโลยี ม.ต้นเข้าทำแบบทดสอบที่นี่
แบบทดสอบความรู้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันเข้าทำแบบทดสอบที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: