ภาพระบายสี วันลอยกระทง

ภาพระบายสี วันลอยกระทง

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี เนื่องในวันลอยกระทง

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ สื่อใบงาน ใบงานระบายสี วันลอยกระทงน่ารักๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาวิชาศิลปะ ให้นักเรียนระบายสีใบงาน เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ภาพระบายสี วันลอยกระทง
ภาพระบายสี วันลอยกระทง
ภาพระบายสี วันลอยกระทง
ภาพระบายสี วันลอยกระทง
ภาพระบายสี วันลอยกระทง
ภาพระบายสี วันลอยกระทง
ภาพระบายสี วันลอยกระทง
ภาพระบายสี วันลอยกระทง
ภาพระบายสี วันลอยกระทง

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย , สื่อการสอน By Kru Ying  , สื่อการสอนKru.nuch  , ห้องสื่อช่วยสอนภาษาไทย By ครู ออ ออ   

สื่อการสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

สื่อการสอน รวบรวมโดย ครูมาแล้ว  แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ทำชิ้นงาน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

error: