ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันรักการอ่าน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันรักการอ่าน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันรักการอ่าน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันรักการอ่าน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันรักการอ่าน

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันรักการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาฉกรรจ์ กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

คำชี้แจง

1.ในการทำข้อสอบให้ใช้ระบบ G-mail เท่านั้น
2.หากคุณทำแบบทดสอบออนไลน์ชุดนี้ผ่านเกณฑ์ 70% คุณจะได้รับเกียรติบัตร ทาง G-mail ที่คุณแจ้งไว้

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: