แบบทดสอบออนไลน์ ตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ เนื่องในวันรพี ปี 2564

แบบทดสอบออนไลน์ ตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ เนื่องในวันรพี ปี 2564

แบบทดสอบออนไลน์ ตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ เนื่องในวันรพี ปี 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ ตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ เนื่องในวันรพี ปี 2564 โดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ ตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ เนื่องในวันรพี ปี 2564
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ เนื่องในวันรพี ปี 2564

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ร่วมทำแบบทดสอบกิจกรรม “ตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ เนื่องในวันรพี” ปี2564

ผู้ที่มีคะเเนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail

ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ สังคมศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: