ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เนื่องในวันมาฆบูชา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เนื่องในวันมาฆบูชา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เนื่องในวันมาฆบูชา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เนื่องในวันมาฆบูชา โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เนื่องในวันมาฆบูชา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เนื่องในวันมาฆบูชา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ แบบทดสอบความรู้เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป (12 ข้อ)ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน(กรุณาตรวจสอบ E mail เพื่อความถูกต้องก่อนส่งแบบทดสอบ)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: