ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง วันมาฆบูชา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง วันมาฆบูชา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง วันมาฆบูชา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง วันมาฆบูชา โดย โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

เรื่อง วันมาฆบูชา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา

แบบทดสอบวัดมาฆบูชา จำนวน 10 ข้อ
ท่านต้องทำคะเเนนให้ได้อย่างน้อย 80 % ของข้อสอบจึงจะได้รับเกียรติบัตร
*ระบบจะตรวจสอบและเกียรติบัตรจะส่งไปทาง E-mail ของท่าน*

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: