แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมหิดล ประจำปี 2564 โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมหิดล ประจำปี 2564 โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมหิดล ประจำปี 2564 โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมหิดล ประจำปี 2564 โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว ผ่านเกณฑ์ 70 ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมหิดล ประจำปี 2564 โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านแพ้ว
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมหิดล ประจำปี 2564 โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว

วันมหิดล ตรงกับ วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมการอ่าน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองในยุคดิจิทัล

** ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ **

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำที่ Facebook ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: