แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทิดไท้จอมราชา วิวิธทัศนาวันภาษาไทย โดย โรงเรียนสะโนวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทิดไท้จอมราชา วิวิธทัศนาวันภาษาไทย โดย โรงเรียนสะโนวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทิดไท้จอมราชา วิวิธทัศนาวันภาษาไทย โดย โรงเรียนสะโนวิทยา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทิดไท้จอมราชา วิวิธทัศนาวันภาษาไทย โดย โรงเรียนสะโนวิทยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทิดไท้จอมราชา วิวิธทัศนาวันภาษาไทย โดย โรงเรียนสะโนวิทยา

แบบทดสอบวันภาษาไทยแห่งชาติ “เทิดไท้จอมราชา วิวิธทัศนาวันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนสะโนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ โรงเรียนสะโนวิทยา Sanowittaya School 

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: