แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดย โรงเรียนหนองโดนวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดย โรงเรียนหนองโดนวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดย โรงเรียนหนองโดนวิทยา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดย โรงเรียนหนองโดนวิทยา ผ่านเกณฑ์ 60% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดย โรงเรียนหนองโดนวิทยา

คำชี้แจง
๑. ให้ผู้แบบทดสอบกรอกข้อมูล ที่อยู่อีเมล/ชื่อสกุล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
๒. แบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยชุดนี้เป็นชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕ ข้อ (ข้อละ ๑ คะแนน) ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๓. เมื่อผู้สอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๖๐) ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

*** หากท่านผ่านการทดสอบแล้วไม่ได้รับอีเมล ให้ตรวจสอบในอีเมลขยะ (จดหมายขยะ)***

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: