แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรสยาม ล้ำค่าความงดงามสู่วันภาษาไทย โดยโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรสยาม ล้ำค่าความงดงามสู่วันภาษาไทย โดยโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรสยาม ล้ำค่าความงดงามสู่วันภาษาไทย โดยโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรสยาม ล้ำค่าความงดงามสู่วันภาษาไทย โดยโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรสยาม ล้ำค่าความงดงามสู่วันภาษาไทย
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรสยาม ล้ำค่าความงดงามสู่วันภาษาไทย
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรสยาม ล้ำค่าความงดงามสู่วันภาษาไทย
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรสยาม ล้ำค่าความงดงามสู่วันภาษาไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในด้านภาษาไทย และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนชาวไทยได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ร่วมใจใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์สืบสานภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

ขอเชิญชวนร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้ “กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรสยาม ล้ำค่าความงดงามสู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” ปีการศึกษา 2564

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

ชื่อเกียรติบัตรลิ้งก์เข้าทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบออนไลน์ นักเรียน นักศึกษาทั่วไปเข้าทำแบบทดสอบที่นี่
แบบทดสอบออนไลน์คุณครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าทำแบบทดสอบที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: