แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนบ้านไร่พญา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนบ้านไร่พญา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนบ้านไร่พญา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนบ้านไร่พญา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนบ้านไร่พญา

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านไร่พญา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ : แบบทดสอบวัดความรู้ระบบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564
แบบทดสอบมีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ 4 ตัวเลือก (ข้อละ 1 คะแนน)
สำหรับผู้ที่ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ 80% (16 ข้อ 16 คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตร ส่งให้ทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้ (กรุณาตรวจสอบที่อยู่อีเมลให้ถูกต้อง ก่อนทำการยืนยันการส่งคำตอบ )

* ข้อควรระวัง : โปรดเขียนคำนำหน้าชื่อ และตรวจสอบการสะกด ชื่อ-สกุล ให้เรียบร้อยก่อนส่งเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในเกียรติบัตร

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ [email protected] หรือ Mix Kasem

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: