แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยโรงเรียนเขียนเขต

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยโรงเรียนเขียนเขต

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยโรงเรียนเขียนเขต

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยโรงเรียนเขียนเขต ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยโรงเรียนเขียนเขต

ถ้าท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปท่านจะได้รับเกียรติบัตร
ท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ในวันนี้หากไม่ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล ท่านจะได้รับเกียรติบัตรในวันถัดไป
*** เนื่องจากมีผู้สนใจทำแบบทดสอบออนไลน์เป็นจำนวนมาก***
ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ในวันถัดไป เวลา ๑๐.๐๐ น. ของทุกวัน

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ โรงเรียนวัดเขียนเขต Watkhienkhet School

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

กรณีไม่ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้หลัง 10.00 น. ในวันถัดไป

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: