แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

แบบทดสอบนี้ ใช้ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” จำนวน 20 ข้อ และมีเงื่อนไขในการผ่านโดยต้องมีผลการทดสอบอย่างน้อย 16 ข้อ หรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัดทำ

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ จามจุรี วาระกุล

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: