แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร

คำชี้แจง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดพรหมสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก หากท่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร โดยจะส่งตามที่อยู่อีเมลของท่าน *ต้องเป็น G-mail เท่านั้น

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ โรงเรียนวัดพรหมสาคร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: