แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย โรงเรียนบ้านสะหริ่ง ผ่านเกณฑ์ 70% ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตัวอย่างเกียรติบัตร

คำชื้แจง
๑. ให้ผู้แบบทดสอบกรอกข้อมูล ที่อยู่อีเมล/ชื่อสกุล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
๒. แบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยชุดนี้เป็นชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๐ ข้อ (ข้อละ ๑ คะแนน) ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๓. เมื่อผู้สอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๐) ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

*** หากท่านผ่านการทดสอบแล้วไม่ได้รับอีเมล ให้ตรวจสอบในอีเมลขยะ (จดหมายขยะ)***

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Sumsuree Ma’seela

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: