แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนวัดห้วยยอด จังหวัดตรัง
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ชุดที่ 1 ความเป็นมาเกี่ยวกับวันภาษาไทย
แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนวัดห้วยยอด จังหวัดตรัง
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ชุดที่ 2 อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร
แบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนวัดห้วยยอด จังหวัดตรัง
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ชุดที่ 3 ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนห้วยยอด ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรับเกียรติบัตรทางออนไลน์ผ่านอีเมลหากมีผลคะแนนผ่านร้อยละ 70 เชิญเข้าร่วมกันมาเยอะ ๆ นะครับ

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Nuttawuth Rattanapun

ชื่อเกียรติบัตรลิ้งก์เข้าทำแบบทดสอบ
ชุดที่ 1 ความเป็นมาเกี่ยวกับวันภาษาไทยเข้าทำแบบทดสอบที่นี่
ชุดที่ 2 อ่านอย่างไร เขียนอย่างไรเข้าทำแบบทดสอบที่นี่
ชุดที่ 3 ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยเข้าทำแบบทดสอบที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: