แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี เนื่องในวันพ่อ วันชาติ วันดินโลก

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี เนื่องในวันพ่อ วันชาติ วันดินโลก

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี เนื่องในวันพ่อ วันชาติ วันดินโลก โดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ สื่อใบงาน ใบงานระบายสี วันพ่อแห่งชาติน่ารักๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาวิชาศิลปะ ให้นักเรียนระบายสีใบงาน เกี่ยวกับวันพ่อ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี เนื่องในวันพ่อ วันชาติ วันดินโลก
แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี เนื่องในวันพ่อ วันชาติ วันดินโลก

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

สื่อการสอนโดยเพจ คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

สื่อการสอน รวบรวมโดย ครูมาแล้ว  แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ทำชิ้นงาน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

error: