แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพืชมงคล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพืชมงคล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพืชมงคล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพืชมงคล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพืชมงคล

คำชี้แจง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 อีเมล
1.2 ชื่อ – นามสกุล
1.3 ช่วงอายุ
1.4 อาชีพ
1.5 ชื่อหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบออนไลน์
2.1. แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อออนไลน์
2.2. หากท่านทำแบบทดสอบผ่าน 60% ขึ้นไป ระบบจะทำการส่ง “เกียรติบัตรออนไลน์”
มอบให้แก่ท่านตามที่อยู่อีเมล์ Gmail
2.3. แบบทดสอบมีจำนวน 10ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

***หากไม่ได้รับเกียรติบัตรให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง หรือติดต่อ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเต็มจำนวน เกียรติบัตรไม่สามารถส่งออกได้ สามารถทำได้ดังนี้
4.1) ทำใหม่ในวันพรุ่งนี้
4.2) ติดต่อขอเกียรติบัตรจากผู้จัดทำ

เรียนรู้เนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: