แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1) เพื่อส่งเสริมการอ่าน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวเรื่องฝนหลวง

*** ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้ ***

จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: