แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันชาติแและวันพ่อแห่งชาติ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันชาติแและวันพ่อแห่งชาติ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่อง วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง

โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง
       ๑. แบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ
       ๒. กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

โดยผู้ที่ตอบคำถามทำคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80 % ขึ้นไป จะได้รับ เกรียติบัตรผ่านทาง e-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้

ติดต่อผู้จัดทำ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: