ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคลโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมคีรี

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแแบบสื่อออนไลน์
2. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70% หรือ 7 ข้อ ท่านจะได้รับเกียรติบัตรตาม e-mail ที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ
3.แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

ลิ้งเข้าแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: