ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันจักรี

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันจักรี

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันจักรี

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันจักรี โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันจักรี

เนื่องในวันจักรี ห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าท่านทำแบบทดสอบได้ 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: