แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร ผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์  เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๒ แบบทดสอบ จำนวน ๑๐ ข้อ

เมื่อตอบคำถามได้ถูกต้อง ๘๐% ขึ้นไป สามารถรับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ทันที

จัดทำโดย โรงเรียนวัดพรหมสาคร  Facebook : โรงเรียนวัดพรหมสาคร

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ โรงเรียนวัดพรหมสาคร

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: