แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ผ่านเกณฑ์ 70% ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์  เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

โรงเรียนบ้านโรงเหล็กจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ใบความรู้
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้วันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย

*** ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลที่ท่านกรอกไว้ (((กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง))) ***

จัดทำโดย  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก Tel. 088 8266268

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก Tel. 088 8266268

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: