คุรุสภา ขอเชิญเข้าร่วมฟัง เสวนาวิชาการเนื่องในงาน วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 Ep.5 เรื่อง “ภาวะผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในสถานศึกษา” ฟรี มีเกียรติบัตร

คุรุสภา ขอเชิญเข้าร่วมฟัง เสวนาวิชาการเนื่องในงาน วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 Ep.5 เรื่อง “ภาวะผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในสถานศึกษา” ฟรี มีเกียรติบัตร

คุรุสภา ขอเชิญเข้าร่วมฟัง เสวนาวิชาการเนื่องในงาน วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 Ep.5 เรื่อง “ภาวะผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในสถานศึกษา” ฟรี มีเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ คุรุสภา ขอเชิญเข้าร่วมฟัง เสวนาวิชาการเนื่องในงาน วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 Ep.5 เรื่อง “ภาวะผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในสถานศึกษา” ฟรี มีเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 18.00 – 20.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่าง

ภาวะผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในสถานศึกษา : School leadership in driving successful competency-based learning

📍EP.5 เรื่อง ภาวะผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในสถานศึกษา : School leadership in driving successful competency-based learning

📚 ผู้ร่วมเสวนา​

  1. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

2 นางศิริรัตน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

  1. นางลาวัลย์ วังช่วย ครู (หัวหน้าวิชาการ) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

📖 ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ดร.ดนุชา ปนคำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

คำชี้แจง

  1. หลังจากที่ท่านสมัครเข้าร่วมฟังเสวนาผ่าน Zoom webinar ระบบ Zoom webinar จะส่งลิงก์การเข้า Zoom webinar ทางอีเมลที่ท่านใช้สมัคร โดยจะส่งลิงก์ก่อนวันเสวนา 1-2 วัน และส่งก่อนเวลาเสวนา 1 ชั่วโมง 
  2. ให้ล๊อคอินด้วยอีเมลที่ท่านใช้สมัครในครั้งนี้ 
  3. การเข้าร่วมฟังเสวนาผ่าน Zoom webinar ระบบจะบันทึกการเข้าร่วมฟังโดยอัตโนมัติ 
  4. เมื่อท่านเข้า Zoom Webinar  ท่านจะมีสถานะเป็นผู้เข้าร่วมเท่านั้นซึ่งไม่สามารถเปิดไมค์ หรือเปิดกล้องได้หากท่านมีคําถามให้ใช้ช่องทาง Q & A  เพื่อพุดคุย (หากท่านได้รับเชิญให้ร่วมพูดคุย host จะเป็นผู้เชิญและควบคุม)

รับจำนวนจำกัดผ่าน Zoom จำนวน 1,000 ท่าน

และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ คุรุสภา

คำชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม (ลิงก์)

สอบถามเพิ่มเติมที่ เพจคุรุสภา

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: