คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 Ep.2 เรื่อง “บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ : สื่อใหม่ที่ผู้เรียนปิ๊ง!! สร้างห้องเรียนให้ปัง!!” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 Ep.2 เรื่อง “บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ : สื่อใหม่ที่ผู้เรียนปิ๊ง!! สร้างห้องเรียนให้ปัง!!” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 Ep.2 เรื่อง “บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ : สื่อใหม่ที่ผู้เรียนปิ๊ง!! สร้างห้องเรียนปัง!!” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 Ep.2 เรื่อง “บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ : สื่อใหม่ที่ผู้เรียนปิ๊ง!! สร้างห้องเรียนปัง!!” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น.

คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

EP.2 เรื่อง “บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ : สื่อใหม่ที่ผู้เรียนปิ๊ง!! สร้างห้องเรียนปัง!!”

💭ผู้ร่วมเสวนา​
1. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ดร.ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

📆ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น.

💻ผ่าน Zoom webinar
จำนวน 1,000 คน

และ 📱ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook คุรุสภา

***ลิ้งก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง


จำกัด 1000 ที่นั่ง สำหรับ Zoom

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom webinar จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ เพจ คุรุสภา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: