ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น

ครูมาแล้ว ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ได้รับเกียรติบัตร

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น
ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น

คำชี้แจง

1. ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน ผู้ทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรจาก โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: