ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เปิดรับสมัครเพิ่ม 100,000 คน

ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เปิดรับสมัครเพิ่ม 100,000 คน

ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เปิดรับสมัครเพิ่ม 100,000 คน

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เปิดรับสมัครเพิ่ม 100,000 คน

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ บูรณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 10 หลักสูตร นั้นโดยเปิดรับสมัครวันแรก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา แค่วันเดียว มียอดผู้สมัคร ถึง 100,000 คน แต่ละคนสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร จนมียอดผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร จำนวน 459,500 คน หรือ 459,500 ที่นั่ง หลายหลักสูตรมียอดผู้สมัครกว่า 6 หมื่นคน จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เสริมที่นั่งระบบ เพื่อให้สามารถรองรับอบรมออนไลน์ได้ทุกหลักสูตร ๆ ละไม่เกิน 6 หมื่นคน โดยผู้เข้าอบรมสามารถโต้ตอบพูดคุยได้ 1,000 คนในทุกหลักสูตร

สำหรับหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัครเพิ่ม เพื่อให้ ครบ 60,000 คน มีดังนี้

ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" เปิดรับสมัครเพิ่ม 100,000 คน
ข่าวอบรม ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เปิดรับสมัครเพิ่ม 100,000 คน

– หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย : นายชวน หลีกภัย (6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00- 12.00) สามารถรับเพิ่มได้อีก จำนวน 15,000 คน

– หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด : ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ และคณะ(13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00) สามารถรับเพิ่มได้อีกจำนวน 10,000 คน

– หลักสูตรที่ 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต : ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00) สามารถรับเพิ่มได้อีก จำนวน 20,000 คน

– หลักสูตรที่ 5 EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย : ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30) สามารถรับเพิ่ม ได้อีกจำนวน 20,000 คน

– หลักสูตรที่ 8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง : ครูสลา คุณวุฒิ (7 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30) สามารถรับเพิ่มได้จำนวน 15,000 คน

– หลักสูตรที่ 10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย : นางกอบกมล ทบบัณทิต และคณะ (14 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30) สามารถรับเพิ่มได้อีกจำนวน 20,000 คน

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิกที่นี่

ที่มา ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: