แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ กศน.ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย

เรียนรู้ก่อนเข้าทำแบบทดสอบคู่มือวัคซีนโควิด (ฉบับประชาชน)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: