แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วรรณกรรม สำนวน สุภาษิต หนังสือดี กวีเด่น

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วรรณกรรม สำนวน สุภาษิต หนังสือดี กวีเด่น

แบบทดสอบออนไลน์รื่อง วรรณกรรม สำนวน สุภาษิต หนังสือดี กวีเด่น โดยห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์รื่อง วรรณกรรม สำนวน สุภาษิต หนังสือดี กวีเด่น โดยห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไปท่านจะได้รับเกียรติบัตรโดยจะส่งตามที่อยู่อีเมลล์ของท่าน

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วรรณกรรม สำนวน สุภาษิต หนังสือดี กวีเด่น โดยห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา

ลักษณะแบบทดสอบ
1. เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ
2. เกณฑ์การผ่าน: ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร

จัดทำโดย
ห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมล และชื่อ-นามสกุล ก่อนทำแบบทดสอบ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate of Completion

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำ ห้องสมุด โรงเรียนชุมแพศึกษา

จำกัดวันละ 100 ใบ หากเต็มจำนวน ต้องรอทำแบบทดสอบได้ในวันถัดไปค่ะ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: