แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารประเมิน วฐ.2 ด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที 1-4

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารประเมิน วฐ.2 ด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที 1-4

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารประเมิน วฐ.2 ด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที 1-4

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารประเมิน วฐ.2 ด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที 1-4 จาก Facebook Wisitpong Boss

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารประเมิน วฐ.2 ด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที 1-4

วฐ.2 ด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1-4

การสร้างและพัฒนาหลักสูตร (วฐ.2 ด้าน 1 ตัวชี้วัดที่ 1)

การสร้างและพัฒนาหลักสูตร (วฐ.2 ด้าน 1 ตัวชี้วัดที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ( วฐ.2 ด้าน 1ตัวชี้วัดที 2 )

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ( วฐ.2 ด้าน 1ตัวชี้วัดที 2 )

ดาวน์โหลดไฟล์

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ( วฐ.2 ด้านที่ 1ตัวชี้วัด 3)

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ( วฐ.2 ด้านที่ 1ตัวชี้วัด 3)

ดาวน์โหลดไฟล์

กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (วฐ.2 ด้านที่ 1ตัวชี้วัดที่ 4)

กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (วฐ.2 ด้านที่ 1ตัวชี้วัดที่ 4)

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอขอบคุณที่มา จาก Facebook Wisitpong Boss

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: