ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติลูกเสือโลก คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ จากโรงเรียนพัฒนานิคม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติลูกเสือโลก คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ จากโรงเรียนพัฒนานิคม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติลูกเสือโลก คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ จากโรงเรียนพัฒนานิคม

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ประวัติลูกเสือโลก คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ” จากโรงเรียนพัฒนานิคม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 60% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติลูกเสือโลก คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง “ประวัติลูกเสือโลก คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ” ผ่าน 60% รับเกียรติบัตร ฟรี!! จากโรงเรียนพัฒนานิคม

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“ประวัติลูกเสือโลก คำปฏิญาณแะกฎของลูกเสือ ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 60 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน
*หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตรให้ติดต่อที่ [email protected]

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ที่มา : PTNK Library

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: