ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ โดย โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

คำชี้แจง

* แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือทำได้ 12 ข้อขึ้นไปถึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยจะส่งเข้าทางอีเมล

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: