รูปแบบการเขียนเรียงความกระทู้ ธรรมศึกษา ชั้นโท พร้อมตัวอย่าง

รูปแบบการเขียนเรียงความกระทู้ ธรรมศึกษา ชั้นโท พร้อมตัวอย่าง

รูปแบบการเขียนเรียงความกระทู้ ธรรมศึกษา ชั้นโท พร้อมตัวอย่าง

รูปแบบการเขียนเรียงความกระทู้ธรรมศึกษา ชั้นโท

กระทู้ธรรม ชั้นโป
กระทู้ธรรม ชั้นโท

รูปแบบการเขียนกระทู้ธรรม

  1. สุษาษิตบทตั้ง (โจทย์ให้มา)
  2. ณ บัดนี้ จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิต ที่ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นพอเป็นแนวทางในการศึกษา และปฏิบัติสืบไป
  3. คำว่า……..อธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง (ประมาณ ๘-๑๐ บรรทัด)……………สมดังสุภาษิตที่มาใน ขุททกนิกายธรรมบทว่า
  4. ……….สุภาษิตเชื่อมโยง( สุภาษิตที่ 1)ภาษาบาลี……คำแปลไทย……
  5. คำว่า…..อธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง(ประมาณ ๕-๗ บรรทัด)……สมดังสุภาษิตที่มาใน ขุททกนิกายธรรมบทว่า
  6. ……….สุภาษิตเชื่อมโยง( สุภาษิตที่ 2)ภาษาบาลี……คำแปลไทย……
  7. คำว่า…..อธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง(ประมาณ ๕-๗ บรรทัด)……
  8. สรุปความว่า (ประมาณ ๕ บรรทัด)……สมดังพุทธสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่า
  9. สุภาษิตบทตั้งที่เขาให้มา…คำแปล…
  10. ดังนัยพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ฯ
ตัวอย่าง กระทู้ธรรม ชั้นโท
1. ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นโท
ตัวอย่าง กระทู้ธรรม ชั้นโท 2
2. ตัวอย่างกระทู้ธรรม ชั้นโท
ตัวอย่าง กระทู้ธรรม ชั้นโท 3
3. กระทู้ธรรม ชั้นโท

ที่มา : พระมหาประสพชัย มหาปรก.กโม

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: