แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต

แจกฟรีไฟล์ สื่อการสอน สุด Exclusive โดย ครูมาแล้ว แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน จัดบอร์ด ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ตัวอย่างสื่อ

โหลดไฟล์ PDF ด้านล่าง

สื่อการสอน คณิตศาสตร์
สื่อการสอน คณิตศาสตร์

พีระมิด คือ รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติที่มีพื้นที่ฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม (สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม ….. รูป n เหลี่ยม) และมียอดเป็นจุดยอดแหลม
คุณสมบัติของพีระมิด
– รูปทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ
– มียอดแหลม และไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน
– ด้านข้างของรูปทรงสามมิติเป็นรูปสามเหลี่ยมทุกรูป
– ชื่อเรียกของปริซึมเรียกตามรูปหน้าตัดฐาน เช่น พีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม เป็นต้น

สื่อการสอน คณิตศาสตร์
สื่อการสอน คณิตศาสตร์

กรวย คือ รูปทรงในเรขาคณิต3 มิติ ที่มีรูปร่างเป็นกรวย ส่วนปลายด้านหนึ่งจะแหลม ที่อยู่ต่อกันระหว่างจุดยอดและจุดใดๆบนขอบฐานเป็นส่วนเส้นตรงที่เรียกว่า สูงเอียง
คุณสมบัติของทรงกรวย– รูปทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม- มียอดเป็นมุมแหลม

สื่อการสอน คณิตศาสตร์
สื่อการสอน คณิตศาสตร์

ทรงกระบอก คือ รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติที่มีพื้นที่ฐานเป็นวงกลมทั้งสองด้าน


คุณสมบัติของทรงกระบอก
– รูปทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมทั้งสองด้าน
– เมื่อตัดรูปทรงสามมิตินี้ในระนาบที่ขนานกับฐาน จะได้รอยตัดเป็นรูปวงกลม
– เมื่อตัดรูปทรงสามมิตินี้ในระนาบที่ตั้งฉากกับฐาน จะได้รอยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม

สื่อการสอน คณิตศาสตร์
สื่อการสอน คณิตศาสตร์
สื่อการสอน คณิตศาสตร์

ปริซึม คือ รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติที่มีพื้นที่หน้าตัดหัวและท้ายเป็นรูปหลายเหลี่ยม (สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม ….. รูป n เหลี่ยม) และมีพื้นที่หน้าตัดด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสมอ
คุณสมบัติของปริซึม– รูปทรงสามมิติที่มีหน้าตัดหัวท้ายเป็นรูปเหลี่ยม- พื้นที่หน้าตัดหัวท้ายมีขนาดเท่ากัน- ด้านข้างของรูปทรงสามมิติเป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกรูป- ชื่อเรียกของปริซึมเรียกตามรูปพื้นที่หน้าตัด เช่น ปริซึมรปสามเหลี่ยม ปริซึมรูปสี่เหลี่ยม ปริซึมรูปห้าเหลี่ยม เป็นต้น

สื่อการสอน คณิตศาสตร์
สื่อการสอน คณิตศาสตร์

ทรงกลม คือ รูปเรขาคณิตสามมิติหรือทรงสามมิติที่มีผิวโคงเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโคงอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน จุดคงที่นั้นเรียกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม และระยะทางที่เท่ากันนั้นเรียกว่า รัศมีของทรงกลม
คุณสมบัติของทรงกลม– รูปทรงสามมิติที่มีรูปทรงเป็นทรงกลม- จุดทุกจุดบนพื้นผิวทรงกลมจะมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันเสมอ

ดาวน์โหลดไฟล์

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว  รูปภาพ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

**ไม่อนุญาตให้นำไปอัพโหลดใหม่**

ที่มาข้อมูล : https://sites.google.com/site/rekhakhnitgift/thrng-klm


error: